Neįgaliųjų soc reabilitacijos projektas 2017m.

2017-09-19 Neįgaliųjų socialinės reabilitacijos bendruomenėje projekto dalyviai vyko į Latviją, kur dalyvavo susitikime su Bruknos dvaro kalno palaiminimo bendruomene. Šios bendruomenės tikslas - grąžinti žmogui žmogiškąjį orumą. Bendruomenė skirta asmenims su įvairiomis priklausomybėmis.

 

2017-08-01 Neįgaliųjų socialinės integracijos bendruomenėje projekto dalyvių užimtumo veiklos paįvairinamos įvairiais meniniais užsiėmimais, dainavimu.

 

2017-05-25 Neįgaliųjų projekto dalyvių talka globos namų kiemelyje.

 

2017-05-23 Neįgaliųjų socialinės integracijos bendruomenėje projektas tęsiamas.

 

2017-03-20 Panevėžio labdaros valgykloje "Betliejus" paminėta Šv.Juozapo globos namų globėjo vardo diena - šventėme Juozapines. Kun. Algirdas Dauknys valgyklos lankytojams priminė šventės prasmę, istoriją, Šv. Juozapo globos namų kūrimosi istoriją. Prie arbatos visi susirinkusieji dalijosi gyvenimiška patirtimi, prisiminimais. Vėliau visi buvo apdalinti Panevėžio vyskupijos jaunimo, dalyvavusio Šv.Kazimiero šventėje, kurtomis ikonomis.

 
Daugiau įrašų...