"Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms" (Lk.2,14)

 

Šviesa, užgimusi Betliejuje, teapšviečia Jūsų gyvenimus.

Būkite pripildyti Dievo ir neškite Kalėdų žinią kitiems. Tegu artimųjų ir bičiulių meilė apsupa Jus.

Išlaikykite viltį, gyvenkite meile, būkite šviesos žmonėmis.

Ramybės ir džiaugsmo Jums ir Jūsų šeimoms.

Šv.Kalėdų ir Naujųjų 2017 metų proga sveikina

 

Direktorius Patrikas Skrudupis